Những câu hỏi thường gặp về Mobile first

  • -

Những câu hỏi thường gặp về Mobile first

1. Chỉ mục mobile first có thêm các trang di động vào một chỉ mục di động riêng biệt?

Với tính năng index trên thiết bị di động, chỉ có một chỉ mục (giống như Google sử dụng). Thay đổi đối với chỉ mục dành cho smartphone đầu tiên không tạo ra một chỉ mục ” Mobile first ” mới, cũng không phải là tạo ra một “chỉ mục di động” riêng biệt với một “chỉ mục máy tính để bàn” còn lại hoạt động. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản thay đổi cách bổ sung nội dung vào chỉ mục hiện có.

2. Là chỉ mục Mobile first và ảnh hưởng đến trang web của tôi bây giờ? 

Google đã thử nghiệm cách tiếp cận này để lập chỉ mục trên một số lượng nhỏ các trang web, được lựa chọn dựa trên nhận thức “sẵn sàng”. Triển khai rộng rãi hơn có thể sẽ mất một thời gian dài và vào tháng 6 năm 2017, Gary Illyes tuyên bố rằng có thể sẽ mất vài năm trước khi “chúng tôi đạt được một chỉ số Mobile first “.

Google cũng đã đưa ra những điều sau đây trên Blog của Webmasters, trong một bài viết trên blog ngày 18 tháng 12 năm 2017:

“Chúng tôi sẽ đánh giá các trang web một cách độc lập về sự sẵn sàng của họ đối với việc lập chỉ mục trên thiết bị di động dựa trên các tiêu chí trên và chuyển đổi chúng khi đã sẵn sàng. Quy trình này đã bắt đầu cho một số ít trang web và được nhóm tìm kiếm giám sát chặt chẽ.

“Chúng tôi tiếp tục thận trọng với việc triển khai lập chỉ mục dành cho thiết bị di động. Chúng tôi tin rằng việc thực hiện việc này từ từ sẽ giúp các quản trị web làm cho các trang web của họ sẵn sàng cho người dùng smartphone và do đó, hiện tại chúng tôi không có mốc thời gian cho khi nào nó hoàn thành. ”

3. Google sẽ chỉ sử dụng trang web trên smartphone để xác định thứ hạng của tôi?

Mobile first có nghĩa là phiên bản di động sẽ được coi là phiên bản chính khi nói đến cách xếp hạng được xác định. Tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp có thể xem xét phiên bản dành cho máy tính để bàn (ví dụ: nếu bạn không có phiên bản di động của một trang).

Nói như vậy, bạn vẫn có thể thấy các kết quả xếp hạng khác nhau giữa các kết quả tìm kiếm di động và kết quả tìm kiếm dành cho máy tính để bàn, vì vậy bạn vẫn muốn theo dõi cả hai. (Cũng giống như bây giờ, Google chủ yếu sử dụng trang web dành cho máy tính để bàn để xác định xếp hạng nhưng bạn vẫn muốn theo dõi thứ hạng trên smartphone vì chúng khác với bảng xếp hạng máy tính để bàn dựa trên hành vi của người dùng và các yếu tố khác).

Mobile first

4. Google có thể sử dụng trang web dành cho máy tính để bàn để xác định thứ hạng so với trang web dành cho thiết bị di động khi nào?

Trường hợp sử dụng chính mà tôi đã nhìn thấy được đề cập đến cho đến thời điểm này là họ sẽ sử dụng trang web trên máy tính để bàn để xác định thứ hạng khi không có phiên bản di động.

Có thể đối với các trang web nơi phiên bản dành cho máy tính để bàn có thông tin xếp hạng bổ sung (chẳng hạn như các liên kết ngược), thông tin đó cũng có thể được xem xét – nhưng không đảm bảo rằng họ sẽ thu thập dữ liệu hoặc chỉ mục phiên bản dành cho máy tính để bàn khi họ nhìn thấy smartphone, và tôi đã không thấy bất kỳ tuyên bố chính thức rằng đây sẽ là trường hợp.

Do đó, một trong những đề xuất chính thức là khi triển khai lập chỉ mục Mobile first, nếu bạn đang trong quá trình xây dựng trang web di động của mình hoặc có một phiên bản dành cho smartphone kiểu “giữ chỗ” hiện đang hoạt động thì tốt hơn hết là không có trang web di động hơn là một cái gì đó bị hỏng hoặc không đầy đủ. Trong trường hợp này, bạn nên đợi để khởi chạy trang web di động của mình cho đến khi nó đã sẵn sàng.

5. Nếu tôi không có phiên bản di động của trang web thì sao?

Nếu bạn không có phiên bản di động của trang web và phiên bản máy tính để bàn của bạn không thân thiện với thiết bị di động, nội dung của bạn vẫn có thể được lập chỉ mục; tuy nhiên bạn có thể không xếp hạng so với các trang web thân thiện với thiết bị di động. Điều này thậm chí có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xếp hạng tổng thể của bạn trên tìm kiếm trên máy tính để bàn cũng như kết quả tìm kiếm di động bởi vì nó sẽ được hiểu là có trải nghiệm người dùng kém hơn các trang web khác (vì trình thu thập thông tin sẽ là trình thu thập thông tin “di động”).

6. Điều gì có thể xảy ra cho các trang web có trang web dành cho máy tính để bàn lớn và một trang web di động nhỏ? Nội dung trên trang trên máy tính để bàn của bạn không xuất hiện trên phiên bản trên thiết bị di động được lập chỉ mục và xuất hiện cho các tìm kiếm trên máy tính để bàn?

Mục tiêu cuối cùng cho lần giới thiệu này là chỉ mục sẽ dựa chủ yếu vào thu thập thông tin nội dung di động. Nếu bạn có phiên bản dành cho máy tính để bàn được lập chỉ mục nhiều, chúng sẽ không tẩy xóa nội dung máy tính để bàn của bạn khỏi chỉ mục hiện có và bắt đầu với chỉ một trang web di động mỏng được lập chỉ mục; nhưng có nhiều bạn có thể đảm bảo rằng phiên bản di động của bạn chứa tất cả nội dung có liên quan và có giá trị thì khả năng tiếp tục xếp hạng càng tốt, đặc biệt là khi họ thu thập các phiên bản trang web của máy tính để bàn.

Xem thêm bài viết có liên quan Những công cụ kiểm tra Mobile Friendly

_______________________________________________________________________________

TEAM Seo Lên Top 10 SEOLENTOP10.COM –  Dịch vụ seo từ khóa chuyên nghiệp và uy tín
Phone: 033 556 1529
Email: seolentop10.com@gmail.com
Chat Skype: seolentop10.com (vui lòng gõ tìm kiếm để add nick)
https://www.facebook.com/seolentop10